Healthy Life Ad
Child

ကေလး သခ်ၤာေတာ္ေအာင္

ေမး. ကေလး သခ်ၤာေတာ္ေအာင္ ဘယ္အရြယ္ကတည္းက ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသလဲ။
မိုးမိုးသင္း (FB)

ေဒါက္တာအုန္းေက်ာ္ (စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႀကီး)မွ ေျဖၾကားေပးပါသည္။

ေျဖ. သခ်ၤာဆိုတာ အရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ ပံုသဏၭာန္အရြယ္အစား၊ အေရအတြက္နဲ႔ အစီအစဥ္ အေနအထားဆိုင္ရာ သေဘာတရား နိယာမကို ေလ့လာတဲ့ ပညာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စဥ္းစားေ၀ဖန္သံုးသပ္ၿပီး အေျဖရွာတဲ့ပညာရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းဆရာေတြ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ သခ်ၤာေက်ာင္းဆရာမ်ား ေကာင္စီ” (The National Council of Teachers of Mathematics) ဟာ ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုး သခ်ၤာေက်ာင္းဆရာမ်ားအသင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာပညာမွာ “ေတြးေတာဆင္ျခင္တဲ့ သခ်ၤာ” (Thinking Maths) နဲ႔ “ပမာဏသခ်ၤာ” (Content Maths)ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္လို႔ အဲဒီအဖြဲ႕က အဆိုျပဳထားပါတယ္။

ေတြးေတာဆင္ျခင္တဲ့ သခ်ၤာမွာ ျပႆနာကို အေျဖရွာျခင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားျခင္း၊ အျခင္းအရာမ်ား ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနမႈကို ေလ့လာျခင္း စတဲ့ အပိုင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။ ပမာဏသခ်ၤာမွာ ေရတြက္ျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း၊ ပစၥည္းေတြရဲ႕ ပံုသ႑ာန္အေနအထားကို သိရွိနားလည္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း၊ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ ဒသမစနစ္ကို နားလည္ျခင္း၊ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္သေဘာကို နားလည္ျခင္း စတဲ့ အပိုင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

(က) ေတြးေတာဆင္ျခင္တဲ့ သခ်ၤာဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကေလးငယ္ လမ္းေလွ်ာက္စ ေျပးတတ္စအရြယ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာကို အေျဖရွာတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရွိေအာင္ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲကို ဘယ္လိုေျဖရွင္း မလဲဆိုတာ ေမးၾကည့္။ သူတို႔အသိနဲ႔ ေျပာတာကို နားေထာင္ပါ၊ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားေပးပါ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားတတ္တာကို အားေပးဖို႔ ကေလးကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေမးခြန္းေမးပါ၊ ပထမ သူတို႔ ေျဖၾကားပံုကို နားေထာင္ပါ၊ ေနာက္မွ လူႀကီးအသိနဲ႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ရွင္းျပပါ၊ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို သိ႐ံုသာမကဘဲ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုဖို႔ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) ပမာဏသခ်ၤာရဲ႕ သေဘာကို ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္- ၃ ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးငယ္ေတြကို ကစားကြက္နဲ႔တြဲၿပီး သင္ၾကားေပးႏိုင္တာေတြကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ စက္၀န္းပံု၊ စတုရန္းပံု၊ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု၊ ႀတိဂံပံု၊ အံစာတုံးပံု၊ ပိရမစ္ပံုသ႑ာန္ေတြကို ခြဲျခားနားလည္ အမည္ေခၚတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) မွ (၁၀) အထိ၊ (၂၀) အထိ ရြတ္ဆိုတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ၊ ပစၥည္းေတြကို ေရတြက္ခိုင္းပါ၊ လက္ေခ်ာင္းေတြကို ေရတြက္ခိုင္းပါ၊ အေလးနဲ႔ အေပါ့၊ နည္းတာနဲ႔ မ်ားတာ၊ ႀကီးတာနဲ႔ ငယ္တာကို ခြဲျခားႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ။

အတြင္းနဲ႔ အျပင္၊ အထက္နဲ႔ေအာက္၊ ဘယ္ဘက္နဲ႔ ညာဘက္၊ ေရွ႕ဘက္နဲ႔ ေနာက္ဘက္၊ အေပၚဆံုးနဲ႔ ေအာက္ဆံုး စတဲ့ အယူအဆကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပပါ။ အတုိနဲ႔ အရွည္၊ အနိမ့္နဲ႔ အျမင့္၊ အေလးနဲ႔ အေပါ့၊ အက်ယ္နဲ႔ အက်ဥ္း စတဲ့ ကြဲျပားမႈကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပပါ။ ပစၥည္းေတြကို အေရာင္အလိုက္၊ ပံုသ႑ာန္အလိုက္၊ အသံုးအေဆာင္အလိုက္ အုပ္စုခြဲျခားတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ေငြစကၠဴ အရြယ္အစား ပံုသ႑ာန္အေရာင္အဆင္းေပၚမူတည္ၿပီး ေငြတန္ဖိုး ခြဲျခားတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးပါ။ ကေလးနဲ႔အတူ ကစားတဲ့ အခ်ိန္၊ ပံုေျပာတဲ့ အခ်ိန္၊ အစာစားတဲ့ အခ်ိန္၊ အားလပ္လို႔ အျပင္ထြက္လည္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ႀကံဳသလို ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။

အပိုဒ္ (က)နဲ႔ (ခ) မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ သခ်ၤာဘာသာကို သင္ၾကားေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သခ်ၤာဥာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(Healthy Life ဂ်ာနယ္မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ထုတ္ Healthy Life ဂ်ာနယ္၊ https://www.facebook.com/healthylifejournalmyanmar/ ႏွင့္ www.healthylifejournalmyanmar.com တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသမွ် က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆိုျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။)

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top