Healthy Life Ad
Child

ရန္ျဖစ္တဲ့ မိဘ၊ စိတ္မရႊင္ပ်တဲ့ ရင္ေသြး(၁)

ေဒါက္တာအုန္းေက်ာ္ (စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး – အၿငိမ္းစား)

ေမး. မိဘႏွစ္ပါးက ရန္အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ရင္ ကေလးငယ္ေတြမွာ ဘယ္လိုစိတ္ဒဏ္ရာရႏိုင္ပါသလဲဆရာ။ ကြၽန္မတို႔အိမ္နားမွာ မိဘႏွစ္ပါး ရန္အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းေတြ႐ိုက္ခြဲၾက၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္႐ိုက္ၾကနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြခမ်ာငိုေၾကြးၾကတယ္။ သူတို႔ေလးေတြ ဘယ္လိုစိတ္ဒဏ္ရာရႏိုင္ပါသလဲ။ သူတို႔စိတ္ဒဏ္ရာသက္သာေအာင္ ဘယ္လိုႏွစ္သိမ့္ေပးလို႔ရမလဲ။ သူတို႔ဟာ ပံုမွန္အတိုင္း စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာပါ့မလား။ ဘယ္လိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသင့္ပါသလဲ။
ျမတ္ႏွင္း (FB)

ေျဖ. ေဒၚျမတ္ႏွင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျဖၾကားဖို႔အတြက္ မိသားစုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ (Domestic Violence) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိေကာင္းဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေရွးဦးစြာေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

(က) မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုတာ

အတူေနအိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြက အိမ္သားတစ္ဦးဦးကို အႏိုင္ယူႏွိပ္စက္တာကို မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ေခၚပါတယ္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ အျပဳအမူအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တယ္။ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ေစာ္ကာကား ျပစ္တင္ဆဲဆိုတာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ညႇင္းဆဲအႏိုင္ယူတာေတြက မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုးရြားဆံုးကေတာ့ အနာတရျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တာနဲ႔ လိင္အဓမၼျပဳမူတာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအတိုင္းအတာ

ကမာၻေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးသံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရတယ္လို႔ ကုလသမၼဂၢအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အသတ္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြထဲမွာ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ခင္ပြန္း ဒါမွမဟုတ္ အတူေနေယာက်္ားရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ မိန္းမ ၄ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က အတူေနေယာက်္ားရဲ႕ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဒါမွမဟုတ္ လိင္အဓမၼျပဳမႈကို ခံစားရတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ အတူေနေယာက်္ားရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရေၾကာင္းသိရတယ္။ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မိန္းမျဖစ္ၿပီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ေယာက်္ားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာရွတိုက္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ေယာက်္ားက ဇနီးသားမယားကို အၾကမ္းဖက္ႏႈန္းက ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို တန္းတူသေဘာမထားဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုႏိုင္ငံေတြမွာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏႈန္းမ်ားျပားပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြထဲမွာ ‘မိန္းမယူစ၊ ေၾကာင္ေသမွ’ ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ဳိးရွိရင္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္တာကို အားေပးအားေျမႇာက္ရာေရာက္ပါတယ္။

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏႈန္းမ်ားျပားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုအတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္မႈရွိရင္ သားသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူမႈေရးကိစၥေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

– ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္တာခံရရင္ လမေစ့ကေလးေမြးဖြားတာနဲ႔ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးကိုယ္အေလးခ်ိန္ နည္းပါးတာေတြကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ႏို႔တိုက္မိခင္ကို ႐ိုက္ႏွက္ရင္ ရင္ခြင္ထဲက ကေလးငယ္ မေတာ္တဆ ဒဏ္ရာအနာတရ ရရွိႏိုင္တယ္။ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈရွိရင္ တစ္ႏွစ္သားကေလးငယ္ရဲ႕ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈႏႈန္းက ေႏွးေကြးလာတာေတြ႕ရတယ္။ အငိုလြယ္တာ၊ စိတ္တိုလြယ္တာ၊ ၀မ္းပ်က္လြယ္တာစတဲ့ လကၡဏာေတြျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈရွိရင္ တစ္ႏွစ္သားကေလးငယ္ရဲ႕ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈႏႈန္းက ေႏွးေကြးလာတာေတြ႕ရတယ္။ အငိုလြယ္တာ၊ စိတ္တိုလြယ္တာ၊ ၀မ္းပ်က္လြယ္တာ စတဲ့လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္. . .

ကေလးႀကီးေတြက မိခင္ကိုအကာအကြယ္ေပးမိလို႔ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါတယ္။ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္တတ္သူဟာ သားသမီးေတြကိုလည္း ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တတ္တဲ့အက်င့္ရွိတယ္။ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈရွိရင္ သားသမီးေတြမွာ အေထြေထြက်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာတာေတြ႕ရွိရတယ္။ ဥပမာ- အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့တာ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်တာ၊ အိပ္ေရးပ်က္တာ၊ ေမာပန္းႏြမ္းမယ္လြယ္တာ စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

အခုအထိ ေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ သားသမီးေတြမွာ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္တဲ့ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရး ျပႆနာတခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားမွာရရွိတဲ့ဒဏ္ရာက အနာက်က္လြယ္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အမာရြတ္က ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သားသမီးေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ “ဖိစီးမႈဒဏ္ရာ”ကေတာ့ က်က္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။ ေရရွည္အျမစ္တြယ္ေနတတ္ပါတယ္။

(Healthy Life ဂ်ာနယ္မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ထုတ္ Healthy Life ဂ်ာနယ္၊ https://www.facebook.com/healthylifejournalmyanmar/ ႏွင့္ www.healthylifejournalmyanmar.com တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသမွ် က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆိုျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။)

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top