Healthy Life Ad
Life Style

ကိုယ္၀န္စရွိတယ္ဆိုတာ . . .(Pregnancy and Conception)

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

(ကန္ေတာ့ပါ)
ကိုယ္၀န္ရွိၿပီဆိုတာ Sperm က်ားသုက္ပိုးနဲ႔ Egg မ-မ်ဳိးဥေတြ Fertilization ေပါင္းစပ္ခ်ိန္ Conception သေႏၶတည္ခ်ိန္ကို ေခၚတာလား။ အဲဒီလိုျဖစ္လာၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာ Embryo implantation သားအိမ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္လိုက္ခ်ိန္ ကိုေခၚတာလား။ ဒီအယူအဆ ၂ မ်ဳိးကို ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ကေန သုေတသနလုပ္ေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြ အျမင္မတူၾကတာေတြ႕ရတယ္။ အေျဖဟာ ဘာသာေရးအယူအဆ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာျဖစ္သလို ကိုယ္၀န္ကိုမလိုခ်င္လို႔ ဖ်က္ျပစ္တာမွာလည္း လုပ္သင့္တယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူး ဆံုးျဖတ္ရာမွာကို သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

မ်ဳိးေပါင္းစပ္ျခင္း (Fertilization)
က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ က်ားသုက္ပိုးေတြထဲက တခုဟာ ရင့္မွည့္ေနတဲ့ မ-မ်ဳိးဥတစ္ခုထဲကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ (Penetration) ၿပီး၊ ဆဲလ္ပြားျခင္းျဖစ္စဥ္ စတင္ၿပီဆိုတာကို (ဖာတလိုက္ေဇးရွင္း) ေပါင္းစပ္ျခင္းလို႔ေခၚတယ္။ Embryo သေႏၶဆိုတာျဖစ္ၿပီ။ ဆက္ၿပီးႀကီးထြား လာေတာ့မယ္။

က်ားနဲ႔မ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံၾကရင္ သန္းနဲ႔ခ်ီမ်ားတဲ့က်ားသုက္ပိုးေတြဟာ မိန္းမ(ဗဂ်ိဳင္းနား)ထဲကို စြန္႔ထုတ္မယ္။ ဆက္ၿပီး သားအိမ္အ၀ကို ျဖတ္ၿပီး သားအိမ္ထဲ ၀င္လာၾကမယ္။

သားအိမ္ျပြန္ဆီဆက္သြားၾကမယ္။ ရာသီလလယ္ရက္မွာျဖစ္တဲ့ မ်ဳိးဥထြက္ခ်ိန္မွာ ေဟာ္မုန္းေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သားအိမ္အ၀မွာရွိေနတဲ့ အခြၽဲရည္ဟာ ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ သုက္ပိုး အလြယ္တကူ ၀င္လာေစေအာင္ ဖန္တီးေပးရာက်တယ္။ ကိုယ္၀န္တားေဆးေတြက ဒီအလုပ္တာ၀န္ကို ဆန္႔က်င္ေပးတာမို႔ သုက္ပိုးအထဲကို မ၀င္ေစေအာင္ တားဆီးေပးတယ္။

သန္းနဲ႔ခ်ီမ်ားတဲ့ သုက္ပိုးေတြထဲက ၂၀၀၀ ေလာက္ကပဲ လိုရာခရီးအထိ ေရာက္ႏိုင္ၾကတယ္။သေႏၶတည္ေစဖို႔ဆိုတာ ရက္ေရြးမွန္ရတယ္။ မ-မ်ဳိးဥက မ်ဳိးဥအိမ္ကေန ထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၈-၂၄ နာရီၾကားမွာ သုက္ပိုးနဲ႔ေတြ႕တာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားသုက္ပိုးေတြကလည္း ထြက္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ၃-၅ ရက္သာ အသက္ရွင္ေနမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး ကိုယ္၀န္ရေစႏိုင္တဲ့ ရက္ဆိုတာ ရာသီလတစ္ခုမွာ ၅-၆ ရက္သာရွိတယ္။ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ေတာ့ က်န္းမာသန္စြမ္းၾကတဲ့ အတြဲေတြဟာ ေျပာတဲ့ေန႔ေကာင္းရက္သာမွာ အတူေနၾကေပမဲ့ ကိုယ္၀န္ရလမ္း ၃၀-၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိတယ္။

သုက္ပိုးနဲ႔ အဲလိုေပါင္းစပ္ၿပီးသား မ-မ်ဳိးဥဟာ ကိုယ္၀န္တည္ေစဖို႔ ခရီးဆက္ရေသးတယ္။ သားအိမ္ျပြန္ကေန သားအိမ္ထဲအထိ ၀င္လာၿပီး သားအိမ္အတြင္းဆံုးနံရံမွာ တြယ္ကပ္ဖို႔ဆိုတာ ပ်မ္းမွ် ၆-၇ ရက္ၾကာေသးတယ္။ ကိုယ္၀န္တားေဆးေတြက တြယ္ကပ္မွာကို ဟန္႔တားေသးတယ္။
သားအိမ္အတြင္းဆံုးနံရံမွာ တြယ္ကပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေနာက္တစ္မ်ဳိး တိုးထြက္လာျပန္တယ္။ Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) လို႔ေခၚတယ္။ ကိုယ္၀န္ ရွိ-မရွိစစ္တဲ့အခါ အဲဒီ (hCG) ရွိ-မရွိကို စစ္တာျဖစ္တယ္။ သူရွိေနမွသာ ကိုယ္၀န္ဆက္တည္လိမ့္မယ္။ ေဟာ္မုန္းက တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္မ်ားမ်ားလာရတယ္။ တစ္ရက္မွာ ၂ ဆတိုးတာဟာ ေနာက္ဆံုး ၆၀-၈၀ ရက္မွာ အမ်ားဆံုးရွိလာမယ္။

အတူေနၿပီးခ်ိန္မွာ ေယာက်္ားဆီကေန မိန္းမ ဗဂ်ဳိင္းနားထဲကိုစြန္႔ထုတ္တဲ့ သုက္ရည္ထဲမွာ သုက္ပိုးေပါင္း သန္း ၁၀၀ ပါေနတယ္။ သုက္ပိုးတစ္သိန္းထက္နည္းၿပီးသာ သားအိမ္ထဲကို၀င္လာႏိုင္တယ္။ သားအိမ္ထဲကို၀င္လာၿပီးေနာက္ သားအိမ္ျပြန္ဆီ တန္းသြားတယ္။ ခရီးအရွည္ ၅ လက္မေလာက္သာ ေ၀းတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ

မိန္းမကလည္း ရာသီလလယ္ရက္ေလာက္က ထြက္ထားတဲ့မ်ဳိးဥဟာ သားအိမ္ျပြန္ အဖ်ားပိုင္းနားကေန ေစာင့္ေနမယ္။ မ်ဳိးဥဆီကို သုက္ပိုး ၂၀၀ ေလာက္က အေရာက္လာႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီအထဲက သုက္ပိုးတစ္ခုတည္းကသာ မ်ဳိးဥနဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈျပဳတယ္။ ေပါင္းစပ္တယ္ဆိုတာ ဖခင္ဆီက မ်ဳိးဗီဇနဲ႔ မိခင္ဆီကမ်ဳိးဗီဇေတြ ေပါင္းစပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ တစ္ေယာက္စီကေန ခ႐ိုမိုဇုမ္း ၂၃ ခုစီပါလာၾကတယ္။ ေပါင္းစပ္လိုက္တာနဲ႔ ေမြးလာမယ့္ ကေလးရဲ႕ ႐ုပ္ရည္၊ ဥာဏ္ရည္၊ က်ား-မ၊ အသာျဖဴမျဖဴ၊ အရပ္ရွည္၊ မရွည္ စတာေတြအားလံုးကို ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္။

၂၄ နာရီအတြင္းမွာတစ္ခုတည္းေသာ မ်ဳိးဥဟာ ဆဲလ္ ၂ခုပါတဲ့ သေႏၶျဖစ္ၿပီ။ ၁၂ နာရီတိုင္းမွာ ဆဲလ္ အေရအတြက္ ၂ ဆျဖစ္လာတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ၂ ခု ကြဲထြက္သြားရင္ အသြင္တူအမႊာျဖစ္မယ္။ ၃ ရက္ဆိုရင္ ဆဲလ္ေပါင္း ၃၂ ခုရွိလာၿပီ။ ဆက္ၿပီး ဆဲလ္ေပါင္း ၅၀၀ ရွိခ်ိန္မွာ အရည္ျပည့္ေနတဲ့အိတ္ နဲ႔အတူ အခ်င္း ျဖစ္စရာေပၚလာၿပီ။

သားအိမ္နံရံကိုလာၿပီး တြယ္ကပ္တာကို ကိုယ္၀န္ရွိၿပီလို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီရက္ဟာ ရာသီလာၿပီး ၂၁ ရက္ေလာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ အခ်င္းကေန ေဟာ္မုန္းထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ စမ္းေတြ႕ေအာင္ မမ်ားေသးလို႔ ဆီးစစ္ရင္ အေပါင္းမျပႏိုင္ေသးပါ။ ကိုယ္၀န္ကေတာ့ရွိေနၿပီ။ ကိုယ္၀န္ ၂၈ ပတ္ ဆိုရင္ ဆဲလ္ေပါင္း ၂ ထရီလီယန္ရွိပါၿပီ။

အေမရိကန္ သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ေပါင္း ၁၈၀၀ ဦးကိုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အေျဖေပးၾကတဲ့ ဆရာ၀န္ေပါင္း ၁၁၅၄ ဦးရွိတယ္။ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က ကိုယ္၀န္ရွိၿပီဆိုတာ က်ားသုက္ပိုးနဲ႔ မ-မ်ဳိးဥေတြ ေပါင္းစပ္ခ်ိန္၊ သေႏၶတည္ခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက က်ားသုက္ပိုး နဲ႔ မ-မ်ဳိးဥေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္အၾကာ သားအိမ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္လိုက္ခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မေသခ်ာဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သားဖြားမီးယပ္ ဆရာ၀န္ေတြအမ်ားစုက သေႏၶတည္ခ်ိန္လို႔ေျပာတာ ဘာသာေရး ဦးစားေပးသူေတြျဖစ္ၾကၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္တာကို အားမေပးၾကပါ။

(Healthy Life ဂ်ာနယ္မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ထုတ္ Healthy Life ဂ်ာနယ္၊ https://www.facebook.com/healthylifejournalmyanmar/ ႏွင့္ www.healthylifejournalmyanmar.com တို႔တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသမွ် က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ Website မ်ားတြင္မဆိုျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။)

Click to comment

Leave a Reply

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top