Healthy Life Ad
Child

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း (Child Abuse)

ဇြန္ခိုင္ဦး (ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္) ၊

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္ဆိုတာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ႐ုပ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္နဲ႔ အနာတရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာမၽိဳ းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ကလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုအပ္ခၽက္ကို လ်စ္လၽဴ ႐ႈထားတာ၊ ကေလးကို ပစ္ပယ္ထားတာ၊ ကေလးကိုညံ့ဖၽင္းတယ္ဆိုၿပီး ေသးသိမ္ခံစား ရေစတာစတဲ့ အခၽက္ တြကလည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာပါပဲ။ အဲဒီလို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ခံရတဲ့ ကေလးတစ္ ေယာက္က စိတ္ဓာတ္က်လာပါတယ္။ သူ႔ကိုယ္သူလူ႔အသိုင္း အ၀န္းမွာ တန္ဖိုးမရွိဘူးလို႔ထင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသခၽင္တဲ့ အေတြးေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ရန္လိုတဲ့ အ ေတြးေတြ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ အရြယ္နည္းနည္း ေရာက္ လာတဲ့အခါ အဲဒီကေလးဟာ အရက္ ဒါမွမဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကိုေတာင္ စြဲလန္းလာၿပီး အိမ္ကထြက္ေျပးဖို႔၊ တျခားသူေတြ ကိုယ့္လိုလိုက္ လုပ္ေအာင္ဆြဲေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာတတ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အရာမၽား

ကေလးသူ ငယ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတာက အတြ႕ရမၽားပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ကမၻာေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ကေလးသူငယ္ ၅ ဒသမ ၅သန္း နီးပါးဟာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရၿပီး လၽစ္လၽဴ ႐ွဴ ခံ နရတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတာအမၽားစုက မိသားစုအတြင္းမွာပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လကၡဏာေတြအေနနဲ႔ လူႀကီးမိဘေတြ စိတ္ဓာတ္ကၽေရာဂါရွိတာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ျပသနာရိွတာ၊ မိဘေတြ အဆင္မေျပဘဲ ရန္ျဖစ္ကာ ကြာရွင္းျပတ္စဲတာ၊ မိသားစုအိုးအိမ္ အၾကမ္းဖက္ခံ ရတာ . . စတာေတြကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ကေလးကို အလြန္အမင္း ေနာက္ေျပာင္တာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းတဲ့ အျပဳအမူေတြ လုပ္တာ၊ ကေလးကို တျခားသူတစ္ဦးဦးက လိင္အဂၤါ အတင္းအက်ပ္ ကိုင္ခိုင္းတာ၊ ကေလးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ (အစားအစာ၊ အ၀တ္ အစား၊ ေရ စသည္)ကို လၽစ္လၽဴ ႐ႈတာ၊ ကေလးကို အလုပ္သမားတစ္ဦးလို ၾကမ္း ၾကမ္းတမ္းတမ္း ခိုင္းေစတာ၊ ကေလးကို အလြန္အ မင္း ႐ုိက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္တာ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ ရမ္းတာ၊ မီး႐ႈိ႕တာ စတဲ့ အျပဳအမူေတြဟာ ကေလး သူငယ္ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ အျပဳအမူပဲ ဖစ္ၾက ပါတယ္။

ကေလးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမေပးတာ၊ သက္ သာင့္သက္သာ မရွိေစတာ၊ က်န္းမာေရး စာင့္ ရွာက္မႈ မေပးဘဲ နမေကာင္းလည္း ပစ္ထားတာ၊ ကေလး ပာစကားနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ကို လွ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားတာ  စတာေတြကလည္း ကေလးကို စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအရ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ

ကေလးတစ္ေယာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ကေလးေတြက တျခားသူကို မေျပာရဲဘဲ ၾကာက္ရြံ႕ေနသလို တျခားသူေတြက သူတို႔ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ ရင္ အျပစ္တင္ခံရမွာ၊ မယံုၾကည္မွာကိုလည္း စိုးထိတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အံ့ၾသစရာေကာင္း တာက သူတို႔ကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့သူေတြက သူတို႔ အလြန္ခၽစ္ခင္ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ သူေတြျဖစ္ေနလို႔ ၿငိမ္ေနၾက တာပါ။

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမၽား

ကေလးေတြမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာတစ္ခုခု(ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ၊ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ၊ အ႐ိုးအက္ကြဲတာ၊ ၀မ္းဗိုက္နာက်င္ တာ၊ ဦးေခါင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ) စတာေတြ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမၽား

ကေလးဟာ ညဘက္ အိပ္မက္ဆိုးမက္တာ၊ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ ထံုးစံမဟုတ္ဘဲ ၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔တာ၊ ဗိုက္ေအာင့္တာ၊ အရင္က မလုပ္ေတာ့ဘဲ အခုကၽမွ အိပ္ရာထဲေသးေပါက္ ခၽတာ၊ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားတာ၊ အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ေခါင္းကိုက္တာ၊ ဗိုက္ေအာင့္ တာ၊ ေကၽာင္းတက္ရမွာ ေၾကာက္တာ၊ ကိုယ္အေလးခၽိန္က တက္သင့္သေလာက္ တက္မလာတာ၊ အစာစားခ်င္စိတ္မၽားၿပီး တျခားသူရဲ႕ အစာေတြကို ခိုးစားတာ၊ ေကၽာင္း လစ္တာ စတာေတြ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမၽား

ကေလးေတြမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာကၽင္တာ၊ လိင္အဂၤါကေန ေသြးထြက္တာနဲ႔ တျခား လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ခံစားရတာတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရရင္ ေရရွည္မွာ ဘယ္လိုလကၡဏာေတြ ျဖစ္တတ္ပါသလဲ

ကေလးသူငယ္ေတြ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရရင္၊ လၽစ္လၽဴ ႐ႈခံရရင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ထက္ စိတ္ခံစားမႈ ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈကို ပိုခံစားရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ စိတ္ဖိစီးမႈ မၽားၿပီး စိတ္ဓာတ္ကၽတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ လူရာမ၀င္ဘူး ထင္တာ၊ သတ္ေသတာ၊ အၾကမ္းဖက္တာ စတာေတြ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္လာ ရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတာ၊ အရက္ေသာက္တာ၊ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားတာ၊ စည္းကမ္းေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ စတာေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ခံစားရတဲ့ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပင္းထန္ျခင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ဖစ္ တတ္တဲ့ နာက္ဆက္တြဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ၀ဒနာ လကၡဏာေတြက ကြဲျပားမႈ ရွိတတ္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္လို႔သိရင္ သင္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ

သင့္အနီးအနား၊ သင့္ပတ္၀န္းက်င္က ကေလးတစ္ေယာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္လုိ႔ ထင္ရင္  ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသေပးသင့္ပါတယ္။ ႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာမွာေတြ႕ရတဲ့ လကၡဏာေတြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ေတြထံ အျမန္ဆံုးေခၚယူၿပီး ေဆး ကုသမႈေပးဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ အားေပးေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္ရင္း ကေလးကို ေႏြးေႏြးေထြး ေထြး ဆက္ဆံတာ၊ ေပြ႕ဖက္ႏွစ္သိမ့္ေပးတာ၊ အားေပးတာစတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ကေလးသူငယ္အားလံုး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

(Ref; (1wiki (2)healthychildren)

Click to comment

Leave a Reply

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top