Healthy Life Ad
Child

သင့္ကေလး ထက္ၿမက္၊ ေအာင္ၿမင္လာေစရန္ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္နည္း ၆

ပါေမာကၡေဒါက္တာနီလာၾကဴ
(စိတ္ပညာရွင္ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး စိတ္ပညာဌာန ရန္ကုန္နွင့္ေတြ႕စံုေဆြးေနြးၿခင္း)

တခ်ဳိ႕မိဘေတြက လူႀကီးခ်င္းေတြ႕တဲ့အခါ ကေလးေတြေရွ႕မွာ ကေလးဆိုးေၾကာင္း ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒါက ကေလးေတြအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိတတ္ပါသလဲ ဆရာမ။
တခ်ဳိ႕မိဘေတြက ကေလးမွာ အျပစ္ရွိလုိ႔ အျပစ္ေပးတာပဲဆိုၿပီး အျပစ္ေပးတာေတြ လုပ္တယ္၊ မွန္တာေျပာတာပဲဆိုၿပီး လူေရွ႕မေရွာင္ ေျပာတယ္၊ တစ္ခါတေလ လူႀကီးခ်င္း စကားေျပာစရာမရွိလို႔ ေျပာလိုက္တာပဲ ဆိုေပမယ့္ ကေလးက အရွက္ရသြားပါတယ္၊ အဲဒီလိုနည္းလမ္းသံုးရင္ ကေလးက မိဘအေပၚ ေလးစားမႈ (Respect) မရွိေတာ့ဘူး၊ မိဘကို ရန္လိုတဲ့ (Agressive) အျပဳအမူေတြျဖစ္တဲ့ ႐ိုက္ႏွက္တာ၊ ေအာ္တာတို႔နဲ႔ တုန္႔ျပန္တယ္။ မိဘက သူ႔အေပၚ တရားတယ္လို႔ မထင္ဘဲနဲ႔ သူ႔အေပၚ တမင္သက္သက္ လုပ္တယ္၊ ညႇဳိးတယ္လို႔ ထင္ေနတယ္။ သူ႔အျပဳအမူအေပၚ အျပစ္တင္တယ္လို႔ မထင္ဘဲ သူ႔ကို အရွက္ခြဲတယ္၊ သူ႔ကို အထင္မႀကီးဘူး၊ သူ႔ကို ညႇဳိးေနတယ္လို႔ ထင္သြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ စိတ္ခုသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအျပဳအမူေတြကို မလုပ္သင့္ပါဘူး။

– တစ္ခါတေလမွာ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြက ေအာ္ဟစ္တာ၊ တစ္ခုခုကို ႐ိုက္ႏွက္တာ၊ လက္ထဲက ပစၥည္းေတြ လႊင့္ပစ္တာေတြ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဆရာမ။
အဲဒီလို လုပ္တာေတြက တခ်ဳိ႕ကေလးေတြက အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ (Attention) ရခ်င္လို႔ပါ။ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြကက်ေတာ့ မိဘက သူတို႔ကို ႐ိုက္ႏွက္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ခုနကေျပာသလို သူတို႔ အျပဳအမူေတြေပၚ ႐ိုက္ႏွက္တယ္လို႔ မထင္ဘဲ သူတို႔ကို တမင္႐ိုက္ႏွက္တယ္လို႔ ထင္ၿပီး မိဘကို ရန္လိုေၾကာင္း၊ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအျပဳအမူကို ကေလးက တစ္ခါတေလ လုပ္တယ္ဆိုရင္ Time out ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အျပစ္ေပးၿပီး ျပဳျပင္လို႔ရပါတယ္။
ကေလးေတြ ရန္လုိရင္၊ အရမ္းငိုၿပီး ဂ်ီက်ေနရင္၊ တျခားသူေတြကို ႐ိုက္ပုတ္ေနရင္၊ အ႐ုပ္ေတြ လႊင့္ပစ္တာမ်ဳိးလုပ္ေနရင္ တစ္ေနရာမွာ ခဏတျဖဳတ္ ၿငိမ္ၿပီးရပ္ေန၊ ထိုင္ေနဆိုတဲ့ နည္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေစၿပီး အျပစ္ေပးတာကို Time Out လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလို ကေလးကို အခန္းတစ္ေနရာမွာ၊ အတန္းေထာင့္မွာ မလႈပ္ဘဲ ၿငိမ္ၿငိမ္သြားရပ္ေန ဆိုတာမ်ဳိး၊ ဆရာမခံုေဘးမွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးရပ္ေန ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အျပစ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလို အျပစ္ေပးရင္ေတာ့ အာ႐ံုစိုက္ခံခ်င္လို႔လုပ္တဲ့ သူရဲ႕ဆိုးသြမ္းတဲ့ အျပဳအမူက ဆက္ၿပီး တိုးမလာေတာ့ဘဲ ရပ္သြားတတ္ပါတယ္။
သူ႔ကို အေရးစိုက္ခံခ်င္ရင္ လူထူထူမွာ ဒါမ်ဳိးေတြ ထေအာ္တာတို႔၊ တစ္ခုခုကို ႐ိုက္ပုတ္တာတို႔ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ Time Out ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အျပစ္ေပးတာက အဆင္ေျပပါတယ္။

– မွ်ေ၀စာနာတတ္ၿပီး လိမၼာေရးျခားရွိတဲ့ ကေလးေတြျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္အရြယ္ကတည္းက စတင္ ပ်ဳိးေထာင္သင့္ပါသလဲ ဆရာမ။
ကေလးတစ္ေယာက္မွာ မွ်ေ၀စာနာတတ္တဲ့ စိတ္ (Empathy) ရွိ မရွိဆိုတာကလည္း မ်ဳိး႐ိုးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး အေရးပါပါတယ္။ေမြးကင္းစ အခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး ကေလးေတြမွာ စာနာတတ္တဲ့စိတ္က ျပေနပါၿပီ။ ဥပမာ ေမြးၿပီး ၁၈ နာရီကေန ၇၂ နာရီအတြင္းမွာကိုပဲ ကေလးေလးေတြက စာနာတတ္ေနၿပီ၊ တျခားကေလးေတြက နာလို႔ က်င္လို႔ ငိုတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကလည္း ဒီဘက္မွာ အဲဒီလို အသံၾကားတာနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ျပေနတတ္ပါတယ္။ ဒါက အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။
သူမ်ားကို စာနာတဲ့ အျပဳအမူရွိေၾကာင္း ပိုၿပီး သိသာလာတာကေတာ့ ေတာက္ေတာက္ေျပးတဲ့ အရြယ္ (Toddler) ၁၄ လကေန ၃၆ လအတြင္း (တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေန သံုးႏွစ္အတြင္း)မွာပါ၊ မိဘကလည္း Authoritative Parentive Style (ကေလးကို စည္းကမ္းထားၿပီး ခ်စ္ခင္မႈေပးတယ္၊ ၿပီးရင္ ဒီစည္းကမ္းကို ဘာေၾကာင့္ လိုက္နာသင့္တယ္ဆိုတဲ့ က်ဳိးေၾကာင္းျပၿပီး ေရြးခ်ယ္ေစတဲ့ အုပ္ထိန္းမႈပံုစံ)နဲ႔ ပ်ဳိးေထာင္ေပးတယ္ဆိုရင္ ကေလးက စာနာေထာက္ထားစြာ ႀကီးျပင္းလာရေတာ့ သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားတယ္၊ သူတစ္ပါးကို ကူညီတယ္ . . အဲဒီအရြယ္မွာ ကတည္းက စာနာတတ္ေနပါၿပီ။
ဒါေပမဲ့

သိစိတ္ (Conscious) ကေန စာနာတယ္ဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္မွာစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတာလဲဆိုရင္ေတာ့ အသက္ေလးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အရြယ္ (Preschool) ေရာက္မွပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကူညီသင့္တယ္၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာမ်ဳိးကို စဥ္းစဥ္းစားစားနဲ႔ ေရွ႕ေနာက္
ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ဆံုးျဖတ္တတ္တာက

မူႀကိဳအရြယ္မွာ စပါတယ္။ အဆံုးစြန္အထိ အဂၤါရပ္(Trate) တစ္ခုအေနနဲ႔ ၿငိမ္သြားတာကေတာ့ Early Adulthood လို႔ေခၚတဲ့ အရြယ္မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မစာနာတတ္တဲ့သူကို စာနာတတ္ေအာင္ ျပန္လုပ္ဖို႔ ခက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုး၀ျပင္လို႔မရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာေလ့က်င့္ၿပီး ေသခ်ာစာနာတတ္ေအာင္ က်င့္ႀကံေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္ၿပီး စာနာတတ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စာနာမွ်ေ၀တတ္တဲ့ စိတ္ရွိဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ေမြးကင္းစအရြယ္ကေန စၿပီး မိဘနဲ႔ကေလး ဆက္ဆံေရးက အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမာ္ဒယ္အေနနဲ႔ထားၿပီး ကိုယ့္ကို စာနာခံရရင္ တျခားသူကို ျပန္စာနာတတ္ပါတယ္။

Click to comment

Leave a Reply

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top