Healthy Life Ad
Health Tips

အမ်ဳိးသမီး မၿပီးႏိုင္ေရာဂါကုထံုး

ယခင္အပိုင္းမွအဆက္

—၊ ေဒါက္တာအုန္းေက်ာ္ (စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး – အၿငိမ္းစား) ၊—

စိတ္က်န္းမာေရး အတြင္းလူနာကုသမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာ၀န္ ေဒါက္တာနီလာက သူကုသေပးေနတဲ့ လူနာေမရဲ႕ ေရာဂါကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါတယ္။

“ေမက “အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါ” (Female Orgasmic Disorder)(FOD) ခံစားေနရတာဆိုတာ ေဒါက္တာတို႔အားလံုး သေဘာတူၾကတယ္မဟုတ္လား”

အမ်ဳိးသားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္က ေမးျမန္းပါတယ္။

“ရရွိျဖစ္ပြား-အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါ (Acquired FOD) ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္သိထားပါတယ္။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လိုအေျခအေန၊ ဘယ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကာမဆက္ဆံတိုင္း မၿပီးႏိုင္ရင္ “အေထြေထြအမ်ဳိးသမီး မၿပီးႏိုင္ေရာဂါ” (Generalised FOD)လို႔ ေခၚပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ ကာမဆက္ဆံတဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ပြားရင္ “အေျခအေနေပၚမူတည္ အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါ” (Situational FOD)လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေမရဲ႕ေရာဂါက ဘယ္အမ်ဳိးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ပါသလဲ”

ေဒါက္တာနီလာက ၀န္ခံေျဖၾကားတယ္။

“အဲသေလာက္အထိ ကြၽန္မမစစ္ေဆးရေသးပါဘူး။ ေမရဲ႕ေရာဂါကို ကုသဖို႔ စတင္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းျဖစ္မွာပါ”

စာေရးသူက စကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ေမးျမန္းတယ္။

“ေဒါက္တာနီလာ စဥ္းစားထားတဲ့ ကုသမႈအစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ”

“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေမေဆး႐ံုတက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ ကုသမႈကိုေတာ့ ေဒါက္တာတို႔ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ FOD ေရာဂါအတြက္ ကြၽန္မစဥ္းစားထားတဲ့ ကုသမႈအစီအစဥ္ကို ေျပာျပပါမယ္။ နံပါတ္ (၁) က ဖိုမသဘာ၀ပညာေပး (Education)ျခင္းပါ။ ဖိုမသဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမဘယ္ေလာက္သိရွိထားသလဲ။ မသိရွိေသးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဘာလဲ။ မွားယြင္းတဲ့ ဖိုမသဘာ၀ အသိပညာေတြ ရရွိထားသလား။ ဖိုမသဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူသည္းမႈေတြရွိသလား။ ကာမဆက္ဆံရမွာကို ရြံရွာစိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္၊ ရွက္စိတ္ေတြရွိေနသလား။ အဲဒီလို ရွာေဖြစစ္ေဆး ပညာေပးရမွာပါ”

အမ်ဳိးသမီး လက္ေထာက္ဆရာ၀န္က ၾကားျဖတ္ေမးပါတယ္။

“ဖိုမသဘာ၀ ပညာေပးစာအုပ္၊ စာတမ္းေတြကို ဖတ္ခိုင္းရမွာလား”

“မွန္ပါတယ္။ ပညာေပးစာအုပ္၊ စာေစာင္ကို အိမ္စာေပးသလို ဖတ္ခိုင္းတယ္။ ေဒါက္တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ေမရဲ႕စိတ္ထဲမွာ စြဲၿမဲေနတဲ့ ဖိုမသဘာ၀ ဗဟုသုတအမွား၊ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ အယူသည္းတာေတြကို ေတြ႕ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ နံပါတ္ (၂) အေတြးအျမင္ေျပာင္းလဲကုထံုး (Cognitive Therapy)ကို အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုမဆက္ဆံျခင္းကို တားဆီးခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ အယူမွား (Taboo)၊ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ သေဘာထား၊ ကာမဆက္ဆံလို႔ “ၿပီး”တဲ့ အဆင့္ေရာက္ရင္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနတဲ့စိတ္ထား စတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆမွားေတြကို ျပဳျပင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”

အမ်ဳိးသားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္က ျဖည့္စြက္ေျပာပါတယ္။

“ေမရဲ႕ခင္ပြန္းကိုပါ ပညာေပးရင္ မေကာင္းဘူးလား”

“ လင္မယားဖိုမဆက္ဆံတဲ့အခါ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရွက္ေၾကာက္မေနဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္႐ႈပ္စရာကိစၥေတြကို မေျပာနဲ႔။ မစဥ္းစားနဲ႔။ စိတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့ထားရမယ္။ လိင္တံု႔ျပန္မႈကို တားဆီးခ်ဳပ္တီးထားႏိုင္တဲ့ အေတြးေတြ၊ အျပဳအမူေတြ၊ အေျပာအဆိုေတြကို ေလ်ာ့နည္း ေစရမယ္” . . .

“လိုအပ္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၃) “စံုတြဲအႀကံဥာဏ္ေပးကုထံုး”( Couple Counselling)ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကြၽန္မစီစဥ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီကုထံုးမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ လင္နဲ႔မယား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ဖို႔ အႀကံဥာဏ္ေပးတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ကာမဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးေဆြးေႏြးတဲ့ အပိုင္းတို႔ျဖစ္တယ္”

အမ်ဳိးသားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္က ေတာင္းဆိုပါတယ္။

“အေသးစိတ္ရွင္းျပပါ ေဒါက္တာနီလာ”

“လင္မယားဖိုမဆက္ဆံတဲ့အခါ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရွက္ေၾကာက္မေနဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စိတ္႐ႈပ္စရာကိစၥေတြကို မေျပာနဲ႔။ မစဥ္းစားနဲ႔။ စိတ္ကို ေျဖေလွ်ာ့ထားရမယ္။ လိင္တံု႔ျပန္မႈကို တားဆီးခ်ဳပ္တီးထားႏိုင္တဲ့ အေတြးေတြ၊ အျပဳအမူေတြ၊ အေျပာအဆိုေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစရမယ္။ ကာမဆႏၵတံု႔ျပန္မႈ တက္ၾကြေစတဲ့ နည္းပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ရွာေဖြရမယ္”

အမ်ဳိးသားဆရာ၀န္က ထပ္မံေတာင္းဆိုပါတယ္။

“အေသးစိတ္ရွင္းျပပါ ေဒါက္တာ”

ေဒါက္တာနီလာက ၿပံဳးစိစိမ်က္ႏွာထားနဲ႔ ေျဖၾကားပါတယ္။

“အေသးစိတ္ေတာ့ ရွင္းမျပႏိုင္ဘူး။ ေဆးပညာေဆြးေႏြးပြဲမဟုတ္ဘဲ “အျပာစာေပ” ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္လို႔ပါ”

တၿပိဳင္တည္းေပၚထြက္လာတဲ့ ရယ္ေမာသံေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့ ေဒါက္တာနီလာက ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။

“အဲဒါက နံပါတ္(၄) “ဖိုမသဘာ၀ေရာဂါကုထံုး”( Sex Therapy)နဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါ ကုသဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ဖိုမသဘာ၀ ေရာဂါကုထံုးႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ (က) “ထိေတြ႕မႈအာ႐ံု ဗဟိုျပဳကုထံုး”( Sensate Focus Therapy)ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီကုထံုးမွာ ေဒါက္တာသိခ်င္တဲ့ လႈံ႔ေဆာ္ႏႈိးဆြနည္းေတြကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေစပါတယ္။ လက္ခ်င္းထိရာကအစ ကိစၥၿပီးတဲ့အထိ စိတ္မေလာဘဲ တျဖည္းျဖည္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ အဲဒီကုထံုးမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းတစ္မ်ဳိးကို “အေနအထား ညႇိႏႈိင္းကာမဆက္ဆံျခင္းကုထံုး” (Coital Alignment Therapy) လို႔ေခၚဆိုတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ အသံုးျပဳတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္”

အမ်ဳိးသားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ပါးစပ္မဟခင္ ေဒါက္တာနီလာက သူ႔ကိုစူးစိုက္ၾကည့္ၿပီး ႏႈတ္ပိတ္စကားေျပာတယ္။

“ေဒါက္တာ အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ အင္တာနက္ထဲမွာ ရွာၾကည့္ပါ။ ကြၽန္မဆက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက အမ်ဳိးသမီး မၿပီးႏုိင္ေရာဂါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေနာက္ကုထံုးတစ္ခုအေၾကာင္းပါ။ (ခ) အၫႊန္းအတိုင္း မိမိဘာသာ ကာမစိတ္ေျဖေဖ်ာက္ျခင္းကုထံုး (Directed MasturbationTherapy) ျဖစ္တယ္။ ဒီကုထံုးကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ကထဲက တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ကုထံုးျဖစ္လို႔ အခုေခတ္အထိ အသံုးမ်ားပါတယ္”

အမ်ဳိးသမီး လက္ေထာက္ဆရာ၀န္က ေစာဒကတက္တယ္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြထဲမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က မိမိဘာသာ ကာမစိတ္ေျဖေဖ်ာက္တဲ့ အေလ့အထမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုလူနာမ်ဳိးက ေဒါက္တာေျပာတဲ့ ကုသနည္းကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ့မလား”
ေဒါက္တာနီလာက ေျဖရွင္းခ်က္ေပးတယ္။

“ဖိုမသဘာ၀ေရာဂါကုထံုးကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ လူနာရဲ႕ ႐ိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာအယူအဆနဲ႔ ဘာသာေရး ယံုၾကည္လိုက္နာမႈေတြကို သိရွိနားလည္ထားသင့္ပါတယ္။ ေလးစားရမယ္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္၊ လူနာမႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ အလုပ္ကို အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္ခိုင္းသလိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တဲ့ ကုထံုးရွိရင္ ၫႊန္ၾကားျပသေပးရမယ့္တာ၀န္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ မိမိဘာသာ ကာမစိတ္ေျဖေဖ်ာက္ရင္ အထြတ္အထိပ္အဆင့္အထိ “ၿပီး”ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။ ကုထံုးေၾကာင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိနားလည္လာႏုိင္တယ္။ ဒီကုထံုးကို အသံုးျပဳရင္ အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါရွိသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းတာ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒီကုထံုးမွာ အေထာက္အကူပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳတဲ့ တုန္ခါစက္ကိရိယာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-အေမရိကန္ႏိုင္ငံ FDA ဌာနက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ EROS Clitoris Therapy Device (EROSCTD) ကိရိယာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္”

စာေရးသူက စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးတယ္။

“ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ိန္သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေနာက္ဆံုးေမးခ်င္တာက အမ်ဳိးသမီး မၿပီးႏိုင္ေရာဂါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ေဆးေတြအေၾကာင္းပါ။ ေဒါက္တာနီလာရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါ”

“အမ်ဳိးသမီး မၿပီးႏိုင္ေရာဂါကို ကုသဖို႔ စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ေဆးရွိပါတယ္။ Flibanserin( ADDY) ေဆးက ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အာနိသင္ရွိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးကာမဆႏၵကို တိုးပြားေစတယ္။ လိင္တုံ႔ျပန္မႈကို အားေပးတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလိင္ ဆႏၵက်ဆင္းေရာဂါ ကုသမႈအတြက္ Flibanserin ေဆးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ FDA အဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ၀ိုင္အရက္နဲ႔အတူ သံုးစြဲရင္း အလြန္အမင္း ေသြးေပါင္က်ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆရာ၀န္ေတြက (တရား၀င္မဟုတ္ဘဲ) အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါမွာ စမ္းသပ္သံုးစြဲၾကည့္ၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိတဲ့ လူနာေတြရွိပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ဒီေဆးကို တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။

ေယာက်္ားပန္းေသပန္းညႇဳိးေရာဂါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ Tadalafil (Cialis) နဲ႔ Sildenafil( Viagra) ေဆးကို အမ်ဳိးသမီးမၿပီးႏိုင္ေရာဂါ ကုသဖို႔ စမ္းသပ္သံုးစြဲတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာ၀န္နဲ႔ လူနာသေဘာတူညီမႈရယူၿပီး ကုသၾကည့္တာမ်ဳိး၊ လူနာကိုယ္တိုင္ ျပင္ပေစ်းကြက္က ၀ယ္ယူၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္တာမ်ဳိး၊ လူနာရဲ႕ခင္ပြန္း ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္သူရီးစားက ခိုးတိုက္ၾကည့္တာမ်ဳိး စတဲ့အေတြ႕အႀကံဳမွတ္တမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေရာဂါအတြက္ တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္လည္း မရွိေသးဘူး။

ျပင္ပေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ သုတ္လိမ္းေဆးတစ္မ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ Zestra Oil အဆီ သုတ္လိမ္းေဆးပါ။ အဲဒီေဆးအဆီရည္ထဲမွာ Boraga Seed Oils ၊ Evening Primose ၊ Angelica Root စတဲ့ ပရေဆးပင္ထြက္ပစၥည္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ မအဂၤါ အာ႐ံုေၾကာတုံ႔ျပန္မႈနဲ႔ ေသြးေၾကာတံု႔ျပန္မႈကို အားေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္”

ေဒါက္တာနီလာက နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာတယ္။

“ဒီလိုေဆးမ်ဳိးေတြေတာ့ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မကေမကို ရွင္းျပႏိုင္ပါတယ္။ ေမရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ပါတယ္”

Click to comment

Leave a Reply

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top