Healthy Life Ad
Child

ကေလးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတာ လကၡဏာ (၁၀) ခု (10 Common Symptoms in Infants and Young Toddlers )

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

1. Stomach Ache

ကေလးငိုရင္ ႏို႔ဆာတာ၊ ေလနာတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကေလးနည္းနည္းႀကီးရင္ သံေကာင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေလေၾကာင့္နာရင္ ခါးေကာ့ငိုမယ္။ Colic ဗိုက္ရစ္နာတာ၊ Gastroesophageal reflux အစာေျခရည္အထက္ဆန္တာ၊ Food intolerance အစာကိုလက္သင့္မခံႏိုင္တာ၊ Virus ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကေန ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ အန္တာ၊ ဖ်ားတာ၊ ၀မ္းပ်က္တာေတြနဲ႔ေရာရင္ ဆရာ၀န္ျပပါ။

2. Fever ကိုယ္ပူျခင္

ကေလးငယ္ငယ္ေလးေတြ နည္းနည္းကိုယ္ပူတာကိုေတာင္မွ သတိထားရမယ္။ နားကိုက္တာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးတာ၊ မေဆာ့ခ်င္-မလႈပ္ခ်င္ျဖစ္တာ၊ အနီစက္ေတြထြက္တာ၊ အန္တာ၊ ၀မ္းေလွ်ာတာေတြ ရွိေန-မေန စစ္ေဆးပါ။

3. Constipation ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း

ကေလးဆိုတာ ဆီးတရႊဲရႊဲ ၀မ္းတစိုစိုေနတယ္။ ၀မ္းပ်က္သလိုပဲ ခ်ဳပ္ေနတာလည္း မေကာင္းဘူး။ စိတ္ပူစရာ သိပ္မလိုပါ။ တကယ္၀မ္းကမာေနၿပီး သြားမရရင္ ေရပိုတိုက္ေပးပါ၊ အသီးရည္တုိက္ပါ။ မရရင္ ဆရာ၀န္ျပပါ။ ဗိုက္နာေနၿပီး အန္လာရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။

4. Rashes အနီစက္ေတြထြက္ျခင္း

ကေလးအသားအေရက သိပ္ႏူးညံတယ္။ အထိမခံသလို ေနေသးတယ္။ မသင့္တာေတြမ်ားတယ္။ Diaper rash (ဒိုင္ယာပါ) ကေနလည္း ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ Eczema ႏွင္းခူနာမျဖစ္ေအာင္ ဆပ္ျပာျပင္းတာ မသံုးပါနဲ႔။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ျပင္းတာမသံုးပါနဲ႔။ ေပါင္ဒါ႐ိုး႐ိုးသာသံုးပါ။ အေရျပားေျခာက္မေနေစပါနဲ႔။

5. Cough ေခ်ာင္းဆိုး

ကေလးေတြေခ်ာင္းဆိုးတာ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ Seal-like barking cough ဖ်ံေတြလို အသံထြက္တာကို Croup ေခၚတယ္။ နည္းနည္းကိုယ္ပူၿပီး ေခ်ာင္းဆိုရင္ အေအးမိတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အပူခ်ိန္မ်ားရင္ ႏူမိုးနီးယား သတိထားပါ။ တုပ္ေကြးလဲ အေတာ္ပူတယ္။ Wheezing စီစီ၊ စီစီ အသံၾကားရင္ ပန္းနာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပိုး၀င္တာကလဲျဖစ္တယ္။ Pertussis ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းကို Whooping sound အသံထြက္တယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးကို ကေလး ၄ ႏွစ္ေအာက္ကို ဆရာ၀န္မညႊန္ဘဲ မေပးသင့္ပါ။

“ကေလးေတြေခ်ာင္းဆိုးတာ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ Seal-like barking cough ဖ်ံေတြလို အသံထြက္တာကို Croup ေခၚတယ္။ နည္းနည္းကိုယ္ပူၿပီး ေခ်ာင္းဆိုရင္ အေအးမိတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အပူခ်ိန္မ်ားရင္ ႏူမိုးနီးယားသတိထားပါ။ တုပ္ေကြးလဲ အေတာ္ပူတယ္။ Wheezing စီစီ၊ စီစီ အသံၾကားရင္ ပန္းနာျဖစ္ႏိုင္တယ္။”

6. Diarrhea ၀မ္းပ်က္ျခင္း

ကေလးေတြမွာ ျဖစ္တာအမ်ားဆံုးလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ Infection ေရာဂါပိုး၀င္လို႔၊ Food intolerance အစာကို ကိုယ္က လက္သင့္မခံႏိုင္လို႔၊ Fruit juice ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ေသာက္တာမ်ားလို႔ ဆိုတာေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ ၀မ္းပ်က္ႏိုင္တယ္။ ၀မ္းရပ္တဲ့အထိ ကေလးကို အိမ္မွာသာေနေစပါ။ ေရဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ျဖည့္ေပးပါ။ ႏို႔-ႏို႔ထြက္အစာေတြ၊ ဖိုင္ဘာမ်ားတာေတြ၊ အဆီမ်ားတာေတြ မေကြၽးေသးပါနဲ႔။ မေပ်ာက္ရင္ ဆရာ၀န္ေခၚပါ။ အဖ်ား ၁၀၁.၄ ေက်ာ္ရင္၊ အန္ရင္၊ ၀မ္းထဲေသြးပါရင္၊ ၀မ္းမဲနက္ေနရင္၊ ဗိုက္နာရင္၊ ၂၄ နာရီနဲ႔ မသက္သာရင္ ဆရာ၀န္ျပပါ။

7. Teething Pain သြားနာ

၆ လေလာက္မွာ ငယ္သြားစေပါက္တယ္။ ကေလးက အေနရထက္မယ္။ Rubber teething ring ကိုက္စရာ ေပးထားႏိုင္တယ္။

8. Gas Pain ေလနာ

Burping, crying, and flatulence အသံစူးစူးနဲ႔ငိုမယ္၊ ေလလဲတက္မယ္ဆိုရင္ ေလနာတာျဖစ္မယ္။ Colic နဲ႔မတူဘူး။ (ကိုးလစ္) ျဖစ္တာက ေခ်ာ့မရဘူး။

9. Stuffy Noses ႏွာရည္ယို

ကေလးအေအးမိရင္ ႏွာရည္ယိုမယ္။ အသက္ ၄ ႏွစ္ေအာက္ ေဆးဆိုင္က အလြယ္၀ယ္ရတဲ့ေဆး ဆရာ၀န္မေမးဘဲ မတိုက္ပါနဲ႔။ Saline drops ဆားရည္အစက္ခ်ေဆးသံုးတာ စိတ္ခ်ရတယ္။ Mucus အခြၽဲေတြက်ဲေစမယ္။ Bulb syringe နဲ႔ စုပ္ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။ Vaporizer ဖြင့္ထားေပးပါ။

10.Keeping Calm ကေလးေခ်ာ့ပါ

ကေလးေခ်ာ့မယ့္ မိဘေတြက အရင္စိတ္ေအးလက္သာရွိပါေစ။ ငါ့မွာ အစြမ္းအစရွိတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈထားပါ။ ေနာက္ဆံုးမရရင္ ဆရာ၀န္ေခၚလို႔ရတာပဲလို႔ သိထားပါ။

Most Popular

Healthy Life Ad
To Top